Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialstyrelsen för långsam handläggning av ett ärende enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) rörande klagomål mot personal inom hälso- och sjukvården

I beslutet konstateras att Socialstyrelsen har haft en ansträngd arbetssituation vad gäller tillsynen över hälso- och sjukvården sedan årsskiftet 2010/2011 då ett mycket stort antal ärenden övertogs från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). JO uttalar förståelse för detta. Socialstyrelsen kan ändå inte undgå kritik för långsam handläggning av ett ärende som haft en total handläggningstid på ett år och sju månader, varav ett år hos Socialstyrelsen.

Tillbaka till söka beslut