Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs kommun för handläggningen av ett överklagande

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Överklagande

En stadsbyggnads- och miljönämnd kritiseras för att inte ha överlämnat ett överklagande med hänvisning till att klaganden återkallat detsamma.

Tillbaka till söka beslut