Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs kommun för handläggningen av ett överklagande

En stadsbyggnads- och miljönämnd kritiseras för att inte ha överlämnat ett överklagande med hänvisning till att klaganden återkallat detsamma.

Tillbaka till söka beslut