Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad för utebliven handläggning av ett överklagande

En person uppfattade en skrivelse från stadsbyggnadsnämnden som ett avslag på hennes ansökan om bygglov och skickade ett överklagande till länsstyrelsen, som vidarebefordrade överklagandet till nämnden. Nämnden får kritik för att den inte tog ställning till om överklagandet hade kommit in i rätt tid och, om så varit fallet, överlämnade skrivelsen till överinstansen.

Tillbaka till söka beslut