Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Rebecka för brister vid handläggningen av en begäran från polisen om att få ta del av två incidentrapporter

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 6 paragraf 5 Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut