Tillbaka till söka beslut

Kritik mot STs arbetslöshetskassa som på ett felaktigt sätt innehållit ersättning till en sökande m.m.

STs arbetslöshetskassa tillämpar en praxis som innebär att den som tillerkänts arbetslöshetsersättning varje år ska ge in en s.k. årsanmälan. Sker inte detta stoppas fortsatta utbetalningar. För att avbryta en pågående ersättningsperiod krävs dock stöd i lag. Något stöd för att avbryta en pågående ersättningsperiod enbart med anledning av att en sökande underlåtit att ge in en årsanmälan finns inte. I beslutet
konstateras att kassan, utan erforderligt lagstöd, formlöst stoppat fortsatta utbetalningar till anmälaren. Vidare konstateras att kassan, sedan förutsättningar för att stoppa
utbetalningarna väl uppkommit, under drygt två månaders tid underlåtit att fatta ett formligt beslut.

Tillbaka till söka beslut