Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Svea hovrätt för att ett intyg enligt Bryssel II-förordningen inte utfärdades vilket medförde att domen rörande umgänge med barn inte blev direkt erkänd och verkställbar i annan EU-medlemsstat

Allmänna domstolar Interimistiskt beslut Umgänge Verkställighet
Tillbaka till söka beslut