Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Sveriges ambassad i Teheran för långa väntetider och svårigheter att boka tid för besök på ambassaden i samband med ansökningar om visum

Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val, regeringskansliet Utlänningsärenden Förvaltningslagen (1986:223) Förvaltningslagen (2017:900) Ansökan Besök Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut