Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Tekniska nämnden i Gävle kommun för handläggningen av ett ärende om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Två kommuner samarbetade enligt avtal på ett visst sätt i ärenden rörande parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I samband med att ett beslut överklagades uppmärksammades att den beslutande nämnden inte hade varit behörig att pröva ärendet. Nämnden uppfattade beslutet som en nullitet. Nämnden kritiseras för sin hantering av överklagandet.

Tillbaka till söka beslut