Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Tekniska nämnden i Jönköpings kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för en demonstration

Tillbaka till söka beslut