Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Tekniska nämnden i Jönköpings kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för en demonstration

Kommunal förvaltning Ordningslagen (1993:1617) Regeringsformen - RF Avgift Avsaknad av lagstöd Grundläggande fri- och rättigheter
Tillbaka till söka beslut