Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Trafiknämnden i Region Stockholm för långsam handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar

Två personer begärde vid flera tillfällen ut en stor mängd e-post från Trafik-nämnden i Region Stockholm.

JO konstaterar att trafiknämndens handläggning har präglats av påtagliga och allvarliga brister. Bristerna tyder enligt JO på att det hos nämnden inte finns tillräckliga kunskaper om tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav och andra grundläggande regler för utlämnande av allmänna handlingar. JO uttalar att det med tanke på de fel som uppstod tidigt under handläggningen och de påstötningar som personerna gjorde med anledning av felen är mycket anmärkningsvärt att nämnden inte gjorde större ansträngningar för att hantera personernas begäran korrekt. JO är sammantaget mycket kritisk till trafiknämndens hantering.

Tillbaka till söka beslut