Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Transportstyrelsen för att ett ärende om fordonsskatt överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att någon betalningsuppmaning skickats till fordonsägaren

Transportstyrelsen ansvarar för uppbörd av fordonsskatt. Myndighetens system kan bara hantera gatuadresser med högst 28 tecken. Det ledde till att en försändelse med ett inbetalningskort till en fordonsägare med 29 tecken i sin gatuadress inte kom fram. När skatten inte betalades överlämnade Transportstyrelsen ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Transportstyrelsen får kritik för att den inte dessförinnan hade skickat en betalningsuppmaning till fordonsägaren.

Tillbaka till söka beslut