Tillbaka till söka beslut

Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsrättsinstruktion, förordning (1996:382) med Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Dom/domskäl Förvaltningsprocess Grundläggande fri- och rättigheter Interimistiskt beslut Långsam handläggning

Kammarrätten i Sundsvall beslutade vid överläggning en dom som innebar att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra. Domen meddelades inte förrän dagen därpå. I beslutet kritiseras de tre ansvariga domarna för dröjsmålet.

Tillbaka till söka beslut