Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Utrikesdepartementet och Migrationsverket, som inte skyndsamt handlagt frågor om utlämnande av allmänna handlingar

Riksdags- samt utrikesförvaltning, allm. val, regeringskansliet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut