Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Vägverket för dröjsmål med att överlämna ett överklagande, som innehöll en begäran om inhibition, till länsstyrelsen, även kritik mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län för dröjsmål med att pröva en begäran om inhibition

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Inhibition Långsam handläggning Överklagande
Tillbaka till söka beslut