Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Vetenskapsrådet för att rådet i ett anställningsärende överlämnat till ett bemanningsföretag att svara för annonsering och urval av de kandidater som kunde komma i fråga för anställning. -Fråga om uppgifterna innefattar myndighetsutövning

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Sekretesslagen (1980:100). Diarieföring Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut