Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Vetenskapsrådet för att rådet i ett anställningsärende överlämnat till ett bemanningsföretag att svara för annonsering och urval av de kandidater som kunde komma i fråga för anställning. -Fråga om uppgifterna innefattar myndighetsutövning

Tillbaka till söka beslut