Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Vetenskapsrådet för bristande motivering av ett beslut om forskningsbidrag

Ämnesrådet för medicin och hälsa inom Vetenskapsrådet avslog en ansökan om forskningsbidrag. Beslutet saknade uppgifter om vilka föreskrifter myndigheten hade tillämpat och vilka omständigheter som hade varit avgörande för
myndighetens ställningstagande. Sammantaget uppfyllde inte beslutet de krav på motivering som framgår av förvaltningslagen. Vetenskapsrådet får kritik för den
bristfälliga motiveringen.

Tillbaka till söka beslut