Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Ystads tingsrätt för att åhörare nekades tillträde till en påbörjad huvudförhandling och för utformningen av tingsrättens riktlinjer för studiebesök

Allmänna domstolar Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Besök Bild- och ljudupptagning Förhandling/ sammanträde Förhandlingsoffentlighet Förhör

Tingsrätten kritiseras för att ha nekat åhörare tillträde till en offentlig förhandling. Dessutom får tingsrätten kritik för hur dess riktlinjer för studiebesök hade utformats.

Tillbaka till söka beslut