Tillbaka till söka beslut

Kroppsvisitation av besökande på kriminalvårdsanstalt med användning av narkotikahund

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut