Tillbaka till söka beslut

Lämpligheten av att en domare gjorde uppehåll i en huvudförhandling i ett brottmål för att låta ett vittne läsa igenom sina under förundersökningen lämnade uppgifter

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Förhandling/ sammanträde Förhör
Tillbaka till söka beslut