Tillbaka till söka beslut

Lämpligheten av att en länsarbetsnämnd i förväg ger företag möjlighet att efterge sekretess i ärenden om varsel enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Arbetsmarknad Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretesslagen (1980:100). Samtycke Sekretess
Tillbaka till söka beslut