Tillbaka till söka beslut

Långsam handläggning av en förundersökning vid Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagarkammaren i Skövde samt polisens och Skövde tingsrätts åtgärd att delge en person misstanke om ett preskriberat brott

Tillbaka till söka beslut