Tillbaka till söka beslut

Långsam handläggning av ett ärende i en hovrätt; Justitiedepartementet och justitieutskottet uppmärksammas på det bekymmersamma läget i hovrätten

Allmänna domstolar Domstolsärenden, lagen (1996:242) om Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut