Tillbaka till söka beslut

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av Storsjöodjuret. Fråga om föreskriftens rättsliga verkan

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Länsstyrelse, övriga ärenden Miljöbalken - MB Regeringsformen - RF Normgivning, gränsen för Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut