Tillbaka till söka beslut

Migrationsverkets handläggning av ett ärende om uppehållstillstånd. Bland annat fråga om verkets åtgärd att avskriva det ursprungliga ärendet när sökanden åberopade en ny grund för uppehållstillstånd

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716)
Tillbaka till söka beslut