Tillbaka till söka beslut

Milt eller betydande våld – en granskning av polisens användning av pepparspray

Polisväsendet Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Polislagen (1984:387) Regeringsformen - RF Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut