Tillbaka till söka beslut

Modern till ett barn uppgav i ett ärende angående faderskap att hon under eller i nära anslutning till konceptionstiden haft samlag med tre män; fråga om i vilket skede av utredningen som socialnämnden borde ha hört männen angående faderskapet

Föräldrabalken - FB kapitel 2 paragraf 1 Långsam handläggning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut