Tillbaka till söka beslut

Möjligheten att besluta om husrannsakan och beslag för att komma åt en häktads egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme på häktet samt häktespersonalens rätt att lämna ut sådan egendom m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslag Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut