Tillbaka till söka beslut

När en socialnämnd överlämnar viss handläggning till socialnämnden i en annan kommun ska det i den enskildes akt dokumenteras vilka uppgifter som har överlämnats

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 5 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 2 paragraf 5 Dokumentation
Tillbaka till söka beslut