Tillbaka till söka beslut

Oriktig tillämpning av reglerna om allmänna handlingar; granskning av hur en förfrågan från en djurrättsorganisation handlagts

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut