Tillbaka till söka beslut

På grund av platsbrist inom Kriminalvården kom en förvarstagen som var säkerhetsplacerad att vistas oacceptabelt länge i en polisarrest

En förvarstagen man kunde av säkerhetsskäl inte vistas i förvaret.
Migrationsverket beslutade att mannen skulle säkerhetsplaceras. På grund av att det inte kunde erbjudas någon plats inom kriminalvården kom mannen att vistas i drygt två veckor i en polisarrest.

JO konstaterar att en polisarrest inte utgör en lämplig miljö för en person som är förvarstagen. Säkerhetsplacering av en förvarstagen i en polisarrest måste enligt JO ses som ett sista alternativ som bör undvikas i största möjliga mån. Om en förvarstagen placeras i en polisarrest bör det endast vara för en mycket begränsad tid. JO anser att det är helt oacceptabelt att mannen fick vistas drygt två veckor i
arresten.

JO kritiserar Kriminalvården för att myndigheten dröjde med att erbjuda en plats i anstalt eller häkte. Migrationsverket kan enligt JO inte undgå kritik för att verket dröjde med att lyfta ärendet till den grupp för särskilt svåra ärenden som finns inom verket och som sedermera upphävde beslutet om säkerhetsplacering.

Enligt JO visar ärendet på det som JO påtalat vid flera tillfällen, nämligen det problematiska med att Migrationsverket av säkerhetsskäl placerar förvarstagna, som inte misstänks för eller har dömts för brott, inom kriminalvården eller i polisarrest. För att återigen lyfta denna fråga överlämnar JO en kopia av beslutet för kännedom till regeringen.

Tillbaka till söka beslut