Tillbaka till söka beslut

På JO:s initiativ upptagen fråga om vissa arbetslöshetskassor överlämnat uppgifter som innefattar myndighetsutövning till fackförbund

Arbetsmarknad Arbetslöshetsförsäkring, lagen (1997:238) om Regeringsformen - RF Myndighetsutövning, gränsen för Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut