Tillbaka till söka beslut

Placering av intagna i avskildhet m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering)
Tillbaka till söka beslut