Tillbaka till söka beslut

Placering av samtliga intagna på en avdelning i en kriminalvårdsanstalt i avskildhet m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering) Förhör Omplacering
Tillbaka till söka beslut