Tillbaka till söka beslut

Placering av samtliga intagna på en avdelning i en kriminalvårdsanstalt i avskildhet

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering)
Tillbaka till söka beslut