Tillbaka till söka beslut

Polisen har äventyrat en misstänkts rätt till en rättvis rättegång genom att i samband med ett tvångsingripande fråga honom om pinkoden till en mobiltelefon som togs i beslag

En 16-årig pojke hämtades till förhör med anledning av misstanke
om brott och hans mobiltelefon togs i beslag. Polisen frågade honom om pinkoden till telefonen i samband med hämtningen, utan att informera honom om hans rätt att vara tyst. Först vid ett förhör som hölls på polisstationen delgavs han misstanken och informerades om sina rättigheter som misstänkt. Vid förhöret närvarade även hans
försvarare.

Enligt JO bör information om ett lösenord betraktas som en del av utredningen av ett misstänkt brott. Polisen får fråga en misstänkt om koden till exempelvis en mobiltelefon som tagits i beslag, men för att den misstänktes rätt till en rättvis rättegång inte ska äventyras bör frågan ställas inom ramen för ett förhör. Därigenom säkerställs att den misstänkte har delgetts misstanken och underrättats om sina
rättigheter – bland annat rätten att vara tyst och inte behöva bidra till utredningen av sin egen skuld – samt har getts möjlighet att ha en försvarare närvarande.

JO konstaterar att dessa förutsättningar inte var uppfyllda när 16-åringen tillfrågades om sin pinkod. Polisernas agerande var därmed inte förenligt med den misstänktes rätt att inte behöva medverka i utredningen. Agerandet var inte heller förenligt med barnkonventionen. Polismyndigheten kritiseras för att pojken tillfrågades om pinkoden till den beslagtagna mobiltelefonen på det sätt som skedde.

Tillbaka till söka beslut