Tillbaka till söka beslut

Polisen har hållit ett förhör i en utredning om ett allvarligt brott utan att ett förhörsvittne närvarade

I en förundersökning om mord hölls förhör med ett vittne. Förhöret
var planerat och hölls en tid efter det misstänkta brottet. Vid förhöret närvarade förhörsledaren och den hörda personen men inte något förhörsvittne. I anmälan till JO klagade den hörda personen på att förhörsprotokollet innehöll uppgifter som han inte hade lämnat och att förhörsledaren inte läste upp vad som antecknats vid förhöret.
Något stöd för det har JO dock inte kunnat se i utredningen.

När det gäller frågan om förhörsvittne konstaterar JO att ett sådant vittne om möjligt ska närvara vid förhör under en förundersökning. Vittnet ska utses av undersökningsledaren. Förhörsvittnets närvaro syftar till att säkerställa att förhöret inte genomförs på ett oacceptabelt sätt. Vidare kan ett förhörsvittne vid behov också i
efterhand styrka vad som har förekommit vid förhöret. Om det inte finns något förhörsvittne tillgängligt får förhöret ändå hållas, om det skulle medföra väsentlig olägenhet att skjuta upp det.

I detta fall anser JO att det inte fanns förutsättningar att hålla förhöret utan ett förhörsvittne närvarande. Polismyndigheten kritiseras för att det ändå gjordes.

Tillbaka till söka beslut