Tillbaka till söka beslut

Polisen har med hänvisning till fordonslagen sökt igenom förarhytten på en lastbil utan att lagen gav förutsättningar för det

Polisen stoppade två lastbilar för en vägkontroll enligt fordonslagen. Vid kontrollen uppstod misstanke om att lastbilschaufförerna hade använt sig av andra personers förarkort. Med hänvisning till en bestämmelse i fordonslagen beslutade polisen att genomsöka lastbilshytterna efter ytterligare förarkort.

JO konstaterar att rätten till tillträde till ett fordon vid en vägkontroll enligt den tillämpade bestämmelsen förutsätter att det ska göras en kontroll enligt fordonslagen. Genomsökningen av förarhytterna hade ett annat syfte än de som anges i fordonslagen. Polisernas tillträde till förarhytterna hade enligt JO därmed inte stöd i den lagen.

Polismyndigheten kritiseras för det inträffade.

I beslutet behandlas också bl.a. en fråga om huruvida undersökningen av en av chaufförerna var en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning och om polisen på plats hade rätt att besluta om undersökningen på grund av s.k. fara i dröjsmål.

Tillbaka till söka beslut