Tillbaka till söka beslut

Polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att det fanns grund för åtgärden

Polisväsendet Barnkonventionen - Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197) Polisförordningen (2014:1104) Polislagen (1984:387) Avsaknad av lagstöd Barn/ungdom Bemötande Omhändertagande Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut