Tillbaka till söka beslut

Polisen har omhändertagit en 13-årig pojke enligt 12 § polislagen utan att det fanns grund för åtgärden

Tillbaka till söka beslut