Tillbaka till söka beslut

Polisens avlägsnande av deltagarna i en folksamling med stöd av 13 c § polislagen (1984:387), s.k. bussning, samt dokumentationen av händelsen

Tillbaka till söka beslut