Tillbaka till söka beslut

Poliser har utan stöd i lag ingripit mot två journalister som filmade vid ett polishus, vilket medförde att anskaffarfriheten kränktes

Poliser ingrep mot två journalister från SVT som filmade vid ett polishus. Polishuset är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen och det är förbjudet att filma eller fotografera det. Under ingripandet hindrade poliserna en av journalisterna från att filma och höll kvar honom på platsen. Journalistens kamera togs i beslag och innehållet i den granskades. Ingripandet dokumenterades inte.

Journalistens filmande omfattades av den grundlagsfästa anskaffarfriheten och vid den aktuella tidpunkten var, enligt ett avgörande från Högsta domstolen, skyddslagens ansvarsbestämmelse och därmed sammanhängande regler om beslag inte tillämpliga.

JO konstaterar att det därför saknades lagliga förutsättningar att ingripa mot journalisterna i brottsutredande syfte och ta kameran i beslag. JO konstaterar vidare att ingripandet medförde att journalisterna hindrades i sitt arbete och att anskaffarfriheten
kränktes.

JO ser allvarligt på det inträffade och kritiserar Polismyndigheten för det.

Tillbaka till söka beslut