Tillbaka till söka beslut

Publicering på Lantmäteriets webbplats har inte ansetts uppfylla kravet på underrättelse enligt 4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen

Plan- och byggnadsväsendet Publicering Underrättelse
Tillbaka till söka beslut