Tillbaka till söka beslut

Sedan en kopia av ett betyg lämnats ut till en enskild har skolan informerat den berörde elevens vårdnadshavare och som även fick telefonnumret till den enskilde och en beskrivning av hans utseende. Skolans agerande har bedömts som olämpligt

Tillbaka till söka beslut