Tillbaka till söka beslut

Skyldigheten att motivera interimistiska beslut avseende tvistiga frågor om vårdnad av barn m.m.

En tingsrätt har i ett intermistiskt beslut prövat en tvistig fråga avseende vårdnad om barn utan att ange några skäl för avgörandet. Jag anser att det i princip kan förutsättas att det är behövligt att ange skäl för interimistiska beslut avseende tvistiga frågor om barns vårdnad, boende och umgänge samt att det var fel av tingsrätten att inte motivera det aktuella beslutet.

Tillbaka till söka beslut