Tillbaka till söka beslut

“Snattefonen” – polisens användning av förenklad utredning vid butikssnatterier

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förhör Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut