Tillbaka till söka beslut

Socialnämndens utredningsskyldighet när yttrande ska lämnas till allmän domstol i ett adoptionsärende; fråga om socialnämnden borde ha försökt att få kontakt med barnen som vistades i Uganda

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 4 paragraf 10 Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut