Tillbaka till söka beslut

Socialnämnds handläggning av ärenden angående vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Stadsdelsnämnden Bergsjön i Göteborgs kommun

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 7 Ansökan
Tillbaka till söka beslut