Tillbaka till söka beslut

Socialstyrelsens handläggning av en ansökan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om återkallelse av legitimation och föreläggande om läkarundersökning enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

Allmänna domstolar Hälso- och sjukvård Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, lagen (1998:531) om. Dom/domskäl Förvaltningsprocess Verkställighet
Tillbaka till söka beslut