Tillbaka till söka beslut

Stockholms tingsrätts handläggning av ett vittnes begäran om att förhör med henne vid huvudförhandling i ett brottmål skulle tas upp per telefon

Allmänna domstolar Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Rättegångsbalken - RB Förhandling/ sammanträde Förhör Sekretess
Tillbaka till söka beslut