Tillbaka till söka beslut

Tillämpning av språklagen (2009:600); fråga om krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara skrivna på engelska

Utbildning ,forskning, studiestöd Språklagen (2009:600) Språk
Tillbaka till söka beslut