Tillbaka till söka beslut

Tillämpningen av bestämmelsen i 23 kap. 4 a § rättegångsbalken om förundersökningsbegränsningen

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning
Tillbaka till söka beslut